Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na
področju obogatene in navidezne resničnosti.

REZULTATI

PRVO LETO:
Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Close
Close