Posvet s strokovnjaki, učitelji in mentorji v okviru multidisciplinarne skupine

By admin
7 julija, 2023

Na uvodnem sestanku multidisciplinarne skupine je bil izveden posvet s strokovnjaki, učitelji in mentorji ter predstavniki podjetij o dvigu ozaveščenosti ter možnosti uporabe XR tehnologij ter povezavi izobraževalnih ustanov in gospodarstva. V uvodu smo na kratko predstavili projekt, nato je sledila predstavitev rezultatov vprašalnika, ki so ga partnerji skupaj s strokovnjaki skupaj oblikovali za razumevanje potrebah na področju razvoja digitalnih kadrovskih kompetenc ter potrebah na področju vpeljave XR tehnologij v izobraževalnih ustanovah, ter v podjetjih. Člani multidisciplinarne skupine so se opredelili o poteku aktivnosti, način dela in definirali časovni načrt za izvedbo analize in mapiranja.

Projektno partnerstvo je v osnovi zastavljeno zelo široko, saj partnerji prihajajo tako s področja srednješolskega ter visokošolskega izobraževanja, kot tudi iz gospodarstva. V multidisciplinarno skupino pa smo poleg predstavnikov partnerjev, učitelje in mentorjev, preko vključili tudi strokovnjake z vidnejših slovenskih podjetij in druge zainteresirane deležnike z namenom pokrivanja celotnega področja. Vsak partner ima široko mrežo povezav iz obstoječe dejavnosti in prepoznava potrebe ter jih v projekt že neposredno doprinaša, kar bo dobrodošli pri pridobivanju relevantnih podatkov za analizo. Hkrati pa projektno partnerstvo poiskalo na območju RS stik za izmenjavo znanj, dobrih praks na področju povečevanja spretnosti, kompetenc, novih znanj, tako na področju izobraževalne sfere kot na področju gospodarstva. 

V uvodu smo na kratko predstavili projekt, nato je sledila predstavitev rezultatov vprašalnika. V drugem delu je sledila predstavitev praktičnih primerov, ter predstavitev najboljših praks iz tujine. 

Ob zaključku dogodka, smo zaradi zajema večjega števila strokovnjakov, učiteljev in mentorjev in izraženega interesa članov multidisciplinarne delovne skupine, prenesli del aktivnosti, ki so bile predvidene za interaktivno tematsko delavnica za izmenjavo znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju ter vpeljavi novih metod ter načinov poučevanja.  V sklopu interaktivne razprave smo zato izvedli tudi SWOT analizo skozi katero so prisotni strokovnjaki opredelili dodano vrednost in pozitivne učinke XR sektorja na zaposlovanju in razvoj novih izdelkov in storitev v  gospodarstvu. 

Delavnica je potekala v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana (konferenčne dvorana).  

 

Predstavitev projekta Think XR 

Koordinatorki projekta Jasmina Mihelak Zupančič ter Brigita Kukovič – Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, sta v uvodu predstavili ogrodje in zasnova projekta Think XR. Projekt ima za cilj oz ključni rezultat vzpostaviti nov model poučevanja XR akademija, ki bo ponudil tudi izhodišča za oblikovanje bodočega kurikuluma tako za srednje šole, kot tudi za neformalno izobraževanje dijakov, študentov, ter ostalih zainteresiranih skupin.  

Z ustanovitvijo XR partnerstva bomo preko vzpostavljenih trajnih povezav znotraj izobraževalnega ekosistema ter gospodarstva, imeli dostop tako do prenosa znanja, dobrih praks, kot tudi do informacij o potrebah po kadrovskih kompetencah in programih, ki so aktualne za podjetja. Na ta način se bo vzpostavljen izobraževalni program tudi redno ažuriral in prilagajal.  

Digitalni pripomočki /orodja in ostale vsebine, ki bodo nastale kot rezultat projekta bodo prosto dostopni tudi ostalim izobraževalnim organizacijam, hkrati bomo z vključitvijo le-teh v partnerstvo ves čas dodajali nove in nove vsebine.  

Zagotavljanje trajnosti neposrednih učinkov ter rezultatov projekta bomo zagotovili tudi z usposobljenimi mentorji in učitelji, ki bodo pridobljena znanja in izkušnje prenašali na svoje dijake in študente in promovirali uporabo XR tehnologij v posameznih predmetih, hkrati pa bodo z dodajanjem novih vsebin širili bazo znanja na drugih vsebinskih področjih.  

Predlagan nabor opreme, ki ga v večini predstavljajo izdelki uveljavljenih vodilnih proizvajalcev na področju razširjene resničnosti z zagotovljenimi redni nadgradnjami sistema ohranjajo opremo aktualno na daljše časovne obdobje. 

Prenosljivost neposrednih učinkov in rezultatov projekta, bo zagotovljena preko široko zasnovanega XR partnerstva, ki obsega tako srednješolske centre, kot fakultete, podporni ekosistem, strokovnjake in gospodarstvo.  

Sama priprava izobraževalnih modulov je zasnovana tako, da jih je zelo enostavno integrirati v ostale srednje šole ter z rahlimi prilagoditvami tudi na fakultete. 

Mreža XR skupnosti v Slovenskem prostoru zagotavlja tudi reden stik z učnimi XR laboratoriji, ter zainteresiranimi podjetji, ki bodo sodelovali pri usposabljanju mentorjev ter vključevanju dijakov in študentov v realne projektne naloge. Vse vsebine vključno z vsebinami, ki bodo nastale po zaključku projekta, bodo javno dostopne na spletni platformi projekta. Na ta način bomo dostop do znanja in sodobnih tehnologij zagotavljali tudi za ranljive skupine in ostale zainteresirane deležnike.  

Skupaj z norveškim partnerjem bomo rezultate projekta skozi prenos dobrih praks razširili tudi do XR skupnosti in različnih deležnikov izobraževanega ekosistema znotraj Kraljevine Norveške. 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Close
Close