Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na
področju obogatene in navidezne resničnosti.

PARTNERJI

Partnerje iz šolstva (ŠČ, ULFE, UPM, NTNU), industrije (Unior, Hashnet) ter tehnološkega podpornega okolja (TPLJ). Partnerji iz šolstva bodo prispevali izkušnje s področja oblikovanja in izvajanja učnih programov ter razvoja didaktičnih pristopov. Dodatna vloga univerz je v prenosu tehničnega znanja in izkušenj uporabe tehnologih XR v izobraževanju. Partnerji iz industrije in TPLJ bodo prispevali specifična znanja, izzive in potrebe, ki jih naslavljamo s projektom. Vzpostavljeni XR laboratorij bodo omogočali varno okolje za inoviranje.

PARTNERJI

Partner iz Norveške, tehnična univerza NTNU, pa bo prispeval svoj vpogled pri uporab tehnologij razširjene resničnosti na Norveškem ter povečal učinkovitost izmenjave idej ter prenosa dobrih praks v slovensko okolje.

  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (ŠC) – nosilec projekta
  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (TPLJ) – projektni partner
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) – projektni partner
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  (UPM) – projektni partner
  • Hashnet d.o.o (HASH) – projektni partner
  • Unior Kovaška industrija d.d. (UZ) – projektni partner
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – projektni partner
Close
Close