Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na
področju obogatene in navidezne resničnosti.

PROJEKT

Think XR

Projekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kuriluluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.

Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

POVEČANJE

digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, mentorji, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin

RAZVOJ

novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij, skozi vzpostavitev XR akademije

VZPOSTAVITEV

inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja skozi sodelovanje izobraževanja in industrije

TRAJANJE PROJEKTA:

1.7.2022 – 30.4.2024

PROGRAM:

Izobraževanje – krepitev človeških virov

Programsko področje:

 Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat: I.1:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:
  • 1.1. Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • 1.2. Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja in kompetenc v izobraževanju
Vrednost projekta:

702.596 EUR

PROJEKT THINK XR

Novice in dogodki

PARTNERJI

Close
Close